Wachttijdenoverzicht Jolanda van Delft

Laatst bijgewerkt op: 13 juli 2023
De wachttijdenlijst wordt iedere maand geactualiseerd.

Het verschil in wachttijd per verzekeraar heeft alles te maken met het beschikbaar gestelde budget door de zorgverzekeraar. Indien er een stop wordt vermeld bij de zorgverzekeraar is het budget voor dit jaar bereikt en worden er vanaf begin volgend jaar weer cliënten aangenomen. Dit jaar is het budget bij de CZ-groep (CZ, Nationele-Nederlanden en Ohra) bereikt en kunnen er dit jaar geen cliënten aangenomen worden van deze zorgverzekeraar.

Met alle verzekeraars is een contract afgesloten.

Aanmeldingswachttijd:

Momenteel is er een aanmeldstop

Behandelwachttijd:

Momenteel is er een aanmeldstop

Toelichting wachttijden:

Aanmeldingswachttijd: het aantal weken tussen het moment dat een cliënt of verwijzer een eerste afspraak maakt bij een zorgaanbieder voor een intake gesprek, tot het moment dat de cliënt hiervoor bij de zorgaanbieder terecht kan. Voor de bepaling van de aanmeldingswachttijd wordt gekozen voor de actuele situatie.

Behandelingswachttijd: het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.

Toelichting vanuit de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA):

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Reacties zijn gesloten.