Klachtenregeling

Alhoewel kwaliteit en een integere beroepsuitoefening bij mij centraal staan, kan er altijd wel eens iets mis gaan.
Mocht u onverhoopt een klacht hebben, dan verzoek ik u om deze aan mij kenbaar te maken.
Ik stel het op prijs de kans te krijgen de klacht intern te onderzoeken en zo mogelijk met een oplossing te komen.

Mocht dit voor u niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionarissen van de volgende beroepsvereniging:

  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)

Klachtenprocedure LVVP

 

Reacties zijn gesloten.