Volwassenen

Psychologische zorg voor volwassenen

Aanmelden

U kunt contact met mij opnemen als u klachten of problemen heeft zoals:

 • Depressieve klachten en depressies
 • Overspannenheid en burn-out
 • Aan werk gerelateerde problemen
 • Angststoornissen en fobieën
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Klachten na traumatische ervaringen
 • Partnerrelatieproblemen
 • Spanningsklachten
 • Problemen in het contact met anderen
 • Rouwproblematiek
 • Identiteits- en losmakingsproblemen
 • Chronische pijnklachten
 • Psychische problemen bij ernstige ziekten

Werkwijze

Er vindt eerst een onderzoeksfase plaats. In een eerste gesprek breng ik uw situatie in kaart en ga ik uitgebreid in op uw problemen en klachten.

Een onderdeel van de onderzoeksfase is het invullen van één of meerdere vragenlijsten, om het effect van uw behandeling te meten. De meting (het invullen van vragenlijsten) wordt in vaktermen ROM genoemd, een afkorting van Routine Outcome Monitoring. Vaak werk ik ook met vragenlijsten op het gebied van de persoonlijkheid.

Tijdens één of meer gesprekken stel ik een diagnose en bekijken we wat er aan de problematiek te doen is.

De onderzoeksfase wordt afgesloten met het bespreken van een behandelplan waarvoor uw instemming noodzakelijk is. In dit behandelplan wordt in grote lijnen aangegeven wat het doel van de behandeling is en wat de gebruikte behandelmethodiek zal zijn.

Behandeling

Aansluitend vindt de behandeling plaats: veelal in de vorm van wekelijkse therapeutische gesprekken. Er wordt hierbij praktisch en probleemgericht gewerkt.

Bij lichtere problematiek kan volstaan worden met een kortdurende behandeling, vijf tot vijftien gesprekken zijn vaak al voldoende. Bij complexere problematiek is een langdurige behandeling mogelijk.

In de behandeling maak ik meestal gebruik van de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) voor het behandelen van problemen. Deze methode is de laatste 15 jaar ontstaan vanuit de al langer bestaande gedragstherapie en de cognitieve therapie. De nadruk in deze behandelmethode ligt op het veranderen van het gedrag en de manier van denken van mensen. Denken en gedrag houden vaak de problemen in stand. Zie voor meer informatie: www.vgct.nl.

Verder gebruiken ik in de behandeling regelmatig EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Deze behandelvorm is bedoeld voor de behandeling van mensen met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde angstklachten, ontstaan als gevolg van een concrete akelige gebeurtenis, die nog steeds een emotionele reactie oproept. De bedoeling is dat de gebeurtenis de emotionele lading verliest. Dit gebeurt doordat de therapeut aan de cliënt vraagt om aan de gebeurtenis terug te denken en tegelijkertijd een afleidende stimulus aan te bieden. Hierdoor krijgt de schokkende gebeurtenis voor de persoon een plek. Zie voor meer informatie: www.emdr.nl.

In de gesprekken bepaalt de cliënt het tempo waarin de behandeling gaat. Ook wordt er meestal in het hier en nu gewerkt. Huiswerkopdrachten maken bijna altijd onderdeel uit van de behandeling. Bovendien worden e-health modules van Therapieland ingezet om een blended behandeling te bieden. Dit betekent dat de behandeling zowel op de praktijk als vanuit huis in een online (beveiligde) omgeving plaatsvindt. Dit is ter ondersteuning van de sessies bij de behandelaar. Cliënt en behandelaar kiezen samen een online behandelprogramma waarin uitleg gegeven wordt over de klachten die ervaren worden. Naast huiswerkopdrachten zijn er ook informatieve filmpjes te vinden. Tussendoor is online contact met de behandelaar over de vooruitgang een mogelijkheid.

Bij complexere problematiek wordt veelal gebruik gemaakt van de Cognitieve Schematherapie. Dit is een vorm van therapie die gericht is op het doorbreken van vastzittende patronen. Deze behandeling vindt meestal plaats in de Specialistische GGZ. Zie voor meer informatie: www.schematherapie.nl.

 

 

Reacties zijn gesloten.