Vergoeding

Kosten en vergoedingen voor volwassenen

Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ

In 2020 wordt hulp bij psychische klachten vergoed vanuit de basisverzekering. Indien de huisarts vermoedt dat u hulp nodig heeft, dan kan hij u doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ of naar de Specialistische GGZ voor vervolgbehandeling.

De Generalistische Basis GGZ is de zorg bij enkelvoudige psychische aandoeningen en stoornissen. Deze zorg is ingedeeld in verschillende trajecten, afhankelijk van de zorgvraag: kort, middel, intensief of chronisch. De zorgproducten bestaan uit de intake, eventueel aanvullende diagnostiek en consulten. Ook tijd voor overleg, rapportage en email consulten vallen hier binnen.

De specialistische GGZ is de zorg bij ingewikkelde psychische aandoeningen en stoornissen. Binnen de specialistische GGZ wordt gewerkt met DBC’s, de diagnose behandel combinaties. Bij psychotherapie worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling. Uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden, worden dan genoteerd in de DBC. Dit kunnen gesprekken zijn, telefonisch contact of email consulten, psychologisch onderzoek enz. Als de behandeling afgerond is, wordt de DBC afgesloten en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft. De rekening wordt vervolgens naar uw verzekeraar gestuurd.

Voor een behandeling brengen de zorgverzekeraars wel kosten in rekening zolang uw eigen risico nog openstaat. In 2020 bedraagt het wettelijk eigen risico € 385,00. Daarna hoeft u niet bij te betalen. Met eventuele overige vragen raden wij u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Niet verzekerde zorg/ zelfbetalers: U kunt zich ook aanmelden voor zorg die niet vergoed wordt, bijvoorbeeld bij rouwproblematiek, aanpassingsstoornissen en relatietherapie. In deze gevallen dient u de behandeling zelf te betalen. Het door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde tarief is dan € 105,25 voor een consult.

Wanneer u niet verschijnt op een afspraak of niet minstens 24 uur van tevoren afbelt, ben ik helaas genoodzaakt om de besproken tijd in rekening te brengen. De kosten voor deze zogenaamde ‘no-show’ bedragen € 50,00.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.