Vergoeding

Kosten en vergoedingen voor volwassenen

In 2024 wordt hulp bij psychische klachten vergoed vanuit de basisverzekering. Indien de huisarts vermoedt dat u hulp nodig heeft, dan kan hij u doorverwijzen voor een behandeling binnen de GGZ. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is dus een verwijzing van de huisarts nodig. Hierin dient ten minste te worden vermeld: NAW gegevens, vermoedelijke DSM-5 diagnose en dat het een verwijzing voor de Specialistische GGZ betreft.

Vanaf 1 januari 2022 start in de GGZ het Zorgprestatiemodel.

De kosten van een GGZ-behandeling worden vanaf 1 januari 2022, onder het nieuwe Zorgprestatiemodel, standaard opgebouwd door de consulten die u heeft met een zorgverlener. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een intakegesprek, diagnostiek, adviesgesprek, behandelsessies alsook de digitale afstemming van bijvoorbeeld huiswerkopdrachten en opvolging van het proces. Intercollegiaal overleg valt eveneens onder het nieuwe Zorgprestatiemodel.
In 2024 heb ik met alle verzekeraars een contract en worden de nota’s direct ingediend bij de zorgverzekeraar.

Voor een behandeling brengen de zorgverzekeraars wel kosten in rekening zolang uw eigen risico nog openstaat. In 2024 bedraagt het wettelijk eigen risico € 385,00. Daarna hoeft u niet bij te betalen. Met eventuele overige vragen raad ik u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Niet verzekerde zorg/ zelfbetalers: U kunt zich ook aanmelden voor zorg die niet vergoed wordt, bijvoorbeeld bij rouwproblematiek, aanpassingsstoornissen en relatietherapie. In deze gevallen dient u de behandeling zelf te betalen. Het door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde tarief is dan € 124,16 voor een behandelsessie.
Wanneer u niet verschijnt op een afspraak of niet minstens 24 uur van tevoren afbelt, ben ik helaas genoodzaakt om de besproken tijd in rekening te brengen. De kosten voor deze zogenaamde ‘no-show’ bedragen € 80,00.

Reacties zijn gesloten.